• CAS号:915-76-4 分子式:C12F21N3 分子量:585.12
 • 1条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • A64876-100UG 
 • 2,4,6-三(七氟丙基)-1,3,5-三嗪 
 • >98.0%(GC) 
 • 100UG 
 • 999.00 
 •  
 •  
 • 2-乙硫代吩噻嗪

  产品编号:64693

 • 别名:2-乙硫基吩噻嗪
 • CAS号:46815-10-5 分子式:C14H13NS2 分子量:259.39
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • A64693-25G 
 • 2-乙硫代吩噻嗪 
 • >97.0% 
 • 25G 
 • 378.00 
 •  
 •  
 • A64693-500G 
 • 2-乙硫代吩噻嗪 
 • >97.0% 
 • 500G 
 • 2091.00 
 •  
 •  
 • CAS号:57654-36-1 分子式:C12H8N6 分子量:236.24
 • 3条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • A64641-5G 
 • 3,6-二(4-吡啶基)-1,2,4,5-四嗪 
 • >98.0%(HPLC) 
 • 5G 
 • 3096.00 
 •  
 •  
 • A64641-1G 
 • 3,6-二(4-吡啶基)-1,2,4,5-四嗪 
 • >98.0%(HPLC) 
 • 1G 
 • 959.00 
 •  
 •  
 • B64641-5G 
 • 3,6-二(4-吡啶基)-1,2,4,5-四嗪 
 • 95% 
 • 5G 
 • 5888.00 
 •  
 •  
 • 别名:3,6-二-2-吡啶基-1,2,4,5-四嗪
 • CAS号:1671-87-0 分子式:C12H8N6 分子量:236.24
 • 3条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • A64640-25g 
 • 3,6-二(2-吡啶基)-1,2,4,5-四嗪 
 • >98.0%(HPLC) 
 • 25g 
 • 1381.00 
 •  
 •  
 • A64640-5G 
 • 3,6-二(2-吡啶基)-1,2,4,5-四嗪 
 • >98.0%(HPLC) 
 • 5G 
 • 426.00 
 •  
 •  
 • A64640-1G 
 • 3,6-二(2-吡啶基)-1,2,4,5-四嗪 
 • >98.0%(HPLC) 
 • 1G 
 • 91.00 
 •  
 •  
 • 3-氨基哒嗪

  产品编号:64463

 • 别名:哒嗪-3-胺3-氨基-1,2-二嗪
 • CAS号:5469-70-5 分子式:C4H5N3 分子量:95.10
 • 3条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • A64463-1g 
 • 3-氨基哒嗪 
 • >98.0%(GC) 
 • 1g 
 • 155.00 
 •  
 •  
 • A64463-25g 
 • 3-氨基哒嗪 
 • >98.0%(GC) 
 • 25g 
 • 2754.00 
 •  
 •  
 • A64463-5g 
 • 3-氨基哒嗪 
 • >98.0%(GC) 
 • 5g 
 • 684.00 
 •  
 •  
 • 首页123456下一页末页共314条记录,63页