• CAS号:868850-50-4 分子式:C38H26N2O2 分子量:542.64
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • A62890-1G 
 • 2,6-双(二苯基氨基)蒽醌 
 • >96.0%(HPLC) 
 • 1G 
 • 1934.00 
 •  
 •  
 • A62890-200MG 
 • 2,6-双(二苯基氨基)蒽醌 
 • >96.0%(HPLC) 
 • 200MG 
 • 484.00 
 •  
 •  
 • 别名:3,5-二-叔丁基-O-邻苯二酚
 • CAS号:3383-21-9 分子式:C14H20O2 分子量:220.31
 • 3条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • A62072-1g 
 • 3,5-二叔丁基-1,2-苯醌 
 • >98.0%(GC) 
 • 1g 
 • 79.00 
 •  
 •  
 • A62072-25g 
 • 3,5-二叔丁基-1,2-苯醌 
 • >98.0%(GC) 
 • 25g 
 • 1228.00 
 •  
 •  
 • A62072-5g 
 • 3,5-二叔丁基-1,2-苯醌 
 • >98.0%(GC) 
 • 5g 
 • 318.00 
 •  
 •  
 • 四氢对苯醌

  产品编号:61729

 • 别名:四羟醌;四羟基-对-苯醌二水合物
 • CAS号:5676-48-2 分子式:C6H4O6·2H2O 分子量:208.12
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • A61729-1g 
 • 四氢对苯醌 
 • 指示剂级 
 • 1g 
 • 589.00 
 •  
 •  
 • A61729-5g 
 • 四氢对苯醌 
 • 指示剂级 
 • 5g 
 • 2596.00 
 •  
 •  
 • 2-乙烯基蒽醌

  产品编号:60871

 • CAS号:13388-33-5 分子式:C16H10O2 分子量:234.25
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • A60871-1G 
 • 2-乙烯基蒽醌 
 • >98.0%(GC) 
 • 1G 
 • 460.00 
 •  
 •  
 • A60871-5G 
 • 2-乙烯基蒽醌 
 • >98.0%(GC) 
 • 5G 
 • 1638.00 
 •  
 •  
 • 亚硫酸氢钠甲萘醌

  产品编号:60620

 • 别名:维生素K3-MSB;1,2,3,4-四氢-2-甲基-1,4-二氧代-2-萘磺酸钠盐;2-甲基-1,4-萘醌亚硫酸氢钠
 • CAS号:130-37-0 分子式:C11H9NaO5S 分子量:276.24
 • 4条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • A60620-250mg 
 • 亚硫酸氢钠甲萘醌 
 • 分析标准品 
 • 250mg 
 • 355.00 
 •  
 •  
 • B60620-100g 
 • 亚硫酸氢钠甲萘醌 
 • 95% 
 • 100g 
 • 600.00 
 •  
 •  
 • B60620-25g 
 • 亚硫酸氢钠甲萘醌 
 • 95% 
 • 25g 
 • 253.00 
 •  
 •  
 • B60620-500g 
 • 亚硫酸氢钠甲萘醌 
 • 95% 
 • 500g 
 • 2144.00 
 •  
 •  
 • 首页123456下一页末页共112条记录,23页